Laiveko.ru

Медицина и здоровье
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Деформація легеневого рисунка

Деформація легеневого рисунка

Зміна форми, калібру та спрямованості його елементів, нерівномірне розширення, нерівність й нечіткість контурів, відсутність поступового звуження легеневого рисунка до периферії, переривистість окремих судин. Деформація поєднується, як правило, з посиленням, а тому спостерігається при тих самих захворюваннях.

Зміни коренів легень.

Захворювання легень можуть супроводжуватись змінами з боку коренів легень, які найчастіше проявляються їх розширенням.

Розширення кореня легені може бути двостороннім, наприклад, за рахунок розширення його судин при вроджених і набутих вадах серця, а також при збільшенні лімфатичних вузлів. Одностороннє розширення кореня легені виявляється в разі гострих запальних процесів у легені, пухлинного ушкодження бронха та лімфатичних вузлів, туберкульозного бронхоаденіту.

Звуження кореня легені буває в разі зменшення припливу крові в легені (тетрада, тріада Фалло, аномалії легеневого стовбура та його гілок).

Зміна положення кореня легені та його деформація виявляються при хронічних запальних процесах з явищами цирозу, при пневмосклерозі, ателектазі, значних плевральних нашаруваннях, після часткової резекції легені.

Порушення вентиляції легень виникає внаслідок звуження просвіту бронху через патологічні зміни його стінки (пухлина, фіброз) або внаслідок закупорки бронха стороннім тілом, слизом, збільшеними лімфатичними вузлами (бронхостеноз).

Розрізняють три ступені бронхостенозу.

В разі першого ступеня (частковий прохідний бронхостеноз) звуження просвіту бронха обмежує надходження повітря в легеню, що призводить до гіповентиляції певної її ділянки. На рентгенограмі ділянка гіповентиляції легені визначається зниженням прозорості та підсиленням легеневого рисунка. Крім того, спостерігається зміщення рентгенівської тіні органів середостіння в бік патології у фазі форсованого вдиху (симптом Гольцкнехта-Якобсона), а під час кашлю та видиху — зміщення в здоровий (протилежний) бік.

При другому ступені (вентильний бронхостеноз) бронх звужений настільки, що під час вдиху повітря надходить в легеню, а у фазі видиху прохідність бронха повністю порушена. Таке звуження просвіту бронха призводить до виникнення емфіземи певної ділянки легені. На рентгенограмі зона ураження проявляється підвищенням прозорості та збідненням легеневого рисунка. Рентгенівська тінь органів середостіння зміщується під час видиху в протилежний патології бік.

В разі третього ступеня порушення бронхіальної прохідності (повний бронхостеноз) виникає обтураційний ателектаз відповідної ділянки легені. На рентгенограмі виявляється характерна картина: певна ділянка спалої легені зменшена в об’ємі, рентгенівська тінь має гомогенну структуру. При тотальному (субтотальному) ателектазі з’являється симптом зміщення органів середостіння в бік патології.

Рентгенологічна діагностика аномалій розвитку та травматичних ушкоджень органів грудної порожнини

Аномалії розвитку.

Серед значної кількості вроджених порушень розвитку легень найчастіше спостерігаються аномалії трахеї та бронхіального дерева, зокрема бронхів, які пов’язані зі змінами судин і паренхіми легень.

Розрізняють такі аномалії відгалуження бронхів:

2. спільне відгалуження (злиття) тих бронхів, які в нормі відходять окремо;

3. зміщення в каудальному напрямку (дислокація);

4. переміщення місць відходження бронхіальних гілок (транспозиція).

Клінічних проявів уроджених аномалій бронхів майже немає.

Залежно від локалізації вродженої патології розрізняють чотири ступеня прояву аномалій легень, зумовлених недорозвитком бронхіального дерева.

При І ступені аномалії не утворився первинний бронхіальний зачаток, що призвело до виникнення аплазії (агенезії) легені. Основною ознакою аплазії є повна відсутність легені, головного бронху та легеневої артерії з одного боку.

Діафрагма розташована високо й не диференціюється на тлі затемнення. Якщо на томограмі та бронхограмі виявляється культя сформованого або рудиментарного бронха, то це є аплазією легені II ступеня.

Гіпоплазія легені або її частки (III ступінь) виникає внаслідок недорозвитку бронхіального дерева на рівні часткових чи сегментарних бронхів, що призводить до аплазії частки, сегмента легені. На бронхограмах ця аномалія має вигляд коротких і значно деформованих бронхів, які нерідко закінчуються кістоподібним розширенням. Малі бронхи не контрастуються.

При четвертому ступені аномалії, що виникає внаслідок припинення утворення невеликих розгалужень бронхіального дерева, які лежать за межами субсегментарних бронхів VII-VIII порядку, розвивається полікістоз легені (частки, сегмента). В рентгенівському зображенні полікістоз легені проявляється кількома варіантами: найчастіше це множинні округлі чи овальні порожнини (кісти), розташовані за ходом розгалуження бронхів. Зовнішні та внутрішні контури порожнин чіткі та рівні, прилегла легенева тканина інтактна, але, як правило, з ознаками незначного склерозування. Розміри кіст бувають різні, з віком вони можуть досягати 10-15 см; під час дихання кіста змінює свою форму. На бронхограмах виявляються бронхи, розсунуті та згущені навколо кісти. Контрастна речовина в порожнину кісти ніколи не потрапляє.

Трахеобронхомегалія — вада розвитку, що характеризується розширенням просвіту трахеї та бронхів внаслідок недорозвитку еластичної, м’язової та (або) хрящової тканини їх стінок. Рентгенівська картина цієї патології надто явна: на знімках виявляється розширення просвіту трахеї, діаметр якого перевищує звичайний у 1,5-2 рази.

Травматичні ушкодження

Ушкодження грудної клітки розрізняють закриті (тупі) та відкриті (проникаючі). Рентгенологічні прояви: найчастіше трапляється пневмоторакс, ушкодження паренхіми легені, трахеї та бронхів.

Пневмоторакс — накопичення повітря в плевральній порожнині, що виникає внаслідок закритого чи відкритого ушкодження грудної клітки, яке супроводжується розривом легені та плеври. Повітря надходить в плевральну порожнину ззовні через рану або з ушкодженої легені в разі закритої травми грудної клітки. При цьому часто трапляється перелом ребер, гострі краї яких і є причиною ушкодження легені та плеври. Клінічно пневмоторакс проявляється болем у грудях, виразною задишкою, тахікардією, іноді шоковим станом.

Рентгенологічна картина його досить типова: на ушкодженому боці виявляється стиснута легеня, яка відмежована від плевральної порожнини вісцеральною плеврою. Прозорість стиснутої легені знижена, легеневий рисунок підсилений. За межами стиснутої легені прозорість підвищена, легеневий рисунок відсутній. Для визначення наявності в плевральній порожнині повітря з рідиною (пневмогідроторакс) рентгенологічне дослідження виконують у вертикальному положенні хворого або в латеропозиції.

Ушкодження легень. До ушкоджень легень належить контузія, гематома, інтерстиціальна та обструктивна емфізема, обтураційний ателектаз та ін. Клінічні прояви з’являються переважно при тяжких ушкодженнях легень у вигляді задишки, іноді кровохаркання. Рентгенологічна картина при контузії на травмованій стороні проявляється малими (вогнищевими) плямистими тінями, схильними до злиття. Такі зміни зберігаються від кількох годин до 1-2 діб. Травматична гематома легеневої паренхіми може проявлятися в рентгенологічному зображенні дифузним або округлим затемненням. Дифузні зміни мають нерівні, нечіткі контури, що нагадують запальні інфільтрати. Затемнення округлої форми мають чіткі межі, які дуже нагадують доброякісну пухлину.

Стороннє тіло, слиз, згустки крові, іноді значний набряк слизової оболонки можуть спричинювати обструктивну емфізему легені, яка проявляється на рентгенограмі підвищеною прозорістю відповідної ділянки легені, збідненням легеневого рисунка та зміщенням купола діафрагми вниз. Причини, які викликають емфізему легеневої тканини, можуть призводити за певних умов до ателектазу відповідної ділянки легені (сегмента, частки) чи всієї легені. Рентгенологічна картина гострого травматичного ателектазу аналогічна тій, що виявляється при ателектазах іншого походження.

Ушкодження трахеї та бронхів. Травматичні ушкодження трахеї та бронхіального дерева трапляються відносно рідко. Клінічні прояви при цьому залежать від ступеня їхнього ушкодження. Хворі скаржаться на кашель, біль в ділянці грудей, задишку, кровохаркання, ціаноз.

Рентгенологічна картина при розриві трахеї чи головного бронха проявляється, крім переломів ребер, пневмотораксом, іноді гемопневмотораксом. Встановити локалізацію розриву трахеї чи бронхіального дерева допомагає бронхоскопія.

Дата добавления: 2018-02-18 ; просмотров: 3894 ; Мы поможем в написании вашей работы!

12 подвигов Геракла

Наверное, всем знакомы 12 подвигов Геракла, которые с большим интересом изучают в школах. О них нам известно из мифов Древней Греции.

Геракл считается одним из ярчайших персонажей древнегреческой мифологии и олицетворяет собой силу, справедливость и мудрость. О 12 подвигах Геракла до сих пор снимаются художественные и мультипликационные фильмы.

Эврисфей и Геракл

Геракл является сыном Зевса и Алкмены. В легенде говорится о том, что Гера решила отомстить Зевсу за его измену. Она вынудила громовержца пообещать, что первенец из рода Персея непременно станет царем.

Гера намеренно задержала роды Алкмены, в результате чего первым родился хитрый царь Эврисфей, который также происходил из рода Персея.

12-podvigov-Gerakla

12 подвигов Геракла кратко

После всех этих событий Зевс заключил с Герой соглашение, согласно которому Эврисфей не всегда будет главенствовать над Гераклом. После 12 подвигов его сын, рожденный от Алкмены, должен будет получить свободу и бессмертие.

Теперь более подробно рассмотрим все 12 подвигов Геракла и узнаем, каким испытаниям подвергся этот древнегреческий литературный герой.

1 подвиг Геракла (Удушение Немейского льва)

Первый из 12 подвигов начинается со схватки Геракла с ужасным Немейским львом. Это чудовище еще никому не удавалось победить. Лев обладал толстой кожей, которую не могло разрубить ни одно оружие.

Жители Немии долгие годы мучились от постоянных нападок свирепого чудовища. В итоге Эврисфей приказал Гераклу убить животное, полагая, что тому не удастся справиться с таким тяжелым заданием.

1-podvig-Gerakla-Udushenie-Nemejskogo-lva

Тем не менее, сын Зевса смог схватить льва и задушить его. Этот подвиг принес ему славу и величие.

2 подвиг Геракла (Убийство Лернейской гидры)

Следующий подвиг Геракла произошел на Лернейском болоте, где ему пришлось противостоять Лернейской гидре. Каждый раз, когда сын Зевса отсекал гидре голову, на ее месте сразу же вырастали 2 другие.

2-podvig-Gerakla-Ubijstvo-Lernejskoj-gidry

Не зная как быть дальше, он позвал на помощь своего друга из Немии, который посоветовал прижигать места сруба огнем. После этого новые головы уже не вырастали.

Одолев гидру, Геракл зарыл ее в песке, а свои стрелы окунул в ее кровь. Таким образом, у него появились отравленные стрелы, от которых никто не мог выжить.

3 подвиг Геракла (Истребление Стимфалийских птиц)

После этого по указу царя Еврисфея Гераклу предстояло совершить очередной подвиг, одержав победу над стимфалийскими птицами. У них были медные клювы и крылья. Они уничтожали своих жертв, стреляя по ним своими перьями.

3-podvig-Gerakla-Istreblenie-Stimfalijskih-ptits

С этим трудновыполнимым заданием ему помогла справиться Афина Паллада. Она подарила Гераклу 2 медных бубна, повелев ударить в них возле гнезда птиц. При первом же ударе птицы взлетели в небо, после чего Геракл начал стрелять по ним из лука.

4 подвиг Геракла (Поимка Керинейской лани)

Четвертым из 12 подвигов Геракла оказался невероятно длинный забег. Ему предстояло поймать (но не убить) лань, которая не знала усталости. В результате герою древнегреческих мифов пришлось целый год гоняться за неутомимым животным.

4-podvig-Gerakla-Poimka-Kerinejskoj-lani

Однажды Гераклу удалось ранить лань в ногу, благодаря чему он смог наконец-то схватить ее. Таким образом, спустя долгое время он совершил 4 подвиг.

5 подвиг Геракла (Укрощение Эриманфского вепря)

Очередным подвигом Геракла стало противостояние с Эриманфским вепрем, представлявшим собой огромного кабана. Это животное мешало людям охотиться на зверей, чтобы прокормить свои семьи.

5-podvig-Gerakla-Ukroshhenie-Erimanfskogo-veprya

Сложность состояла в том, что вепрь жил на вершинах гор. Но Гераклу все же удалось загнать своего противника в глубокий снег, связать его и принести Еврисфею.

6 подвиг Геракла (Очистка Авгиевых конюшен)

Видя, что никакие сильные существа не могут одолеть Геракла, царь пошел на хитрость. Он приказал герою пойти к тщеславному царю Авгию, который и поручил ему исполнить невыполнимую миссию. От Геракла требовалось:

 • уследить за 300 конями;
 • накормить 200 красных лошадей;
 • захватить 12 белых коней;
 • не допустить потери лошади с яркой звездой во лбу.

Справившись с заданием, Авгий повелел ему почистить конюшни, поклявшись отдать ему за это десятую часть своих стад.

6-podvig-Gerakla-Ochistka-Avgievyh-konyushen

На удивление всех, Геракл выполнил и это задание, очистив конюшни посредством отвода в них двух рек. Авгий пришел в ярость и задумал обмануть героя, за что поплатился своей головой.

К слову сказать, 6 подвиг Геракла превратился в крылатое выражение, и теперь о чем-то чрезвычайно грязном и запущенном говорят «Авгиевы конюшни».

7 подвиг Геракла (Укрощение Критского быка)

Седьмым из 12 подвигов Геракла стала битва с Критским быком. Герой схватил за рога свирепое животное и запрыгнул на его спину. После этого он переплыл на нем море и принес быка Еврисфею.

7-podvig-Gerakla-Ukroshhenie-Kritskogo-byka

Совершив данный подвиг, Геракл положил начало Олимпийским играм. Когда животное выпустили на волю, оно понеслось через всю территорию Пелопоннеса и достигло земель Аттики.

8 подвиг Геракла (Похищение Коней Диомеда)

На этот раз хитрый царь повелел Гераклу украсть лошадей-людоедов, которыми восхищались даже боги. Они принадлежали царю бистонов. Геракл смог завладеть красивыми животными и увести их на свое судно.

8-podvig-Gerakla-Pohishhenie-Konej-Diomeda

Когда лошадей привели к Еврисфею, тот отпустил их на волю. Животные убежали в горы, где вскоре были съедены дикими зверями, так как ели только человеческое мясо и потому бросались на все живое.

9 подвиг Геракла (Похищение Пояса Ипполиты)

Затем царь приказал Гераклу принести ему пояс Ипполиты, царицы амазонок, который так долго выпрашивала у него родная дочь. Герой отправился на остров, где обитали только женщины-воины.

Читать еще:  белые точки на головке, крайней плоти и уголках губ

9-podvig-Gerakla-Pohishhenie-Poyasa-Ippolity

Интересен факт, что Ипполита была готова без боя отдать пояс Гераклу, но Гера, перевоплотившись в амазонку, объявила женщинам, что царицу якобы похитили.

В итоге сыну Зевса пришлось вступить в кровавый бой, в котором он убил Ипполиту и многих ее соратниц. Согласно другим источникам, царице удалось выжить.

10 подвиг Геракла (Похищение коров Гериона)

В рамках 10-го подвига Гераклу пришлось доставить в Микены коров Гериона, находящихся на противоположной стороне океана. Добравшись до места их обитания, он встретил пастуха Гериона, охранявшего коров. Победив его в битве, Геракл забрал всех животных и посадил их на корабль.

10-podvig-Gerakla-Pohishhenie-korov-Geriona

Но одна корова все же смогла убежать от него. Позже оказалось, что она забрела в стадо царя Эрикса, поэтому Геракл был вынужден вступить в битву с царем, чтобы вернуть корову обратно.

Затем Гера наслала на коров бешенство, в результате чего все они разбежались в разных направлениях. Гераклу пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать все стадо вместе и привезти их в Микены.

11 подвиг Геракла (Похищение яблок из сада Гесперид)

Предпоследним из 12 подвигов Геракла стало похищение яблок, даровавших Гере молодость. Таким образом Эврисфей совершил очень низкий поступок, предав свою покровительницу.

11-podvig-Gerakla-Pohishhenie-yablok-iz-sada-Gesperid

В загадочном месте Геракл встретил Атланта, державшего на своих плечах планету, и попросил того принести яблок.

В свою очередь, титан попросил героя недолго подержать Землю, пока он сходит за плодами.

Ничего не подозревая, Геракл согласился выполнить его требование. Но когда Атлант вернулся, сын Зевса понял, что тот и не думал забирать обратно свою ношу.

«Я сам доставлю эти яблоки Эврисфею, – сказал он Гераклу, – если ты согласишься подержать небо несколько месяцев». Геракл сделал вид, что согласился, но, понимая, что его хотят обмануть, и что соглашаться с Атлантом ни в коем случае нельзя, он прибегнул к хитрости.

Геракл попросил Атланта, чтобы тот подержал небесный свод, пока он накинет себе на плечи львиную шкуру, чтобы облегчить страдания. Простодушный титан положил яблоки на землю, и подставил плечи под небосвод. Геракл тут же высвободился, забрал яблоки и ушел.

12 подвиг Геракла (Укрощение пса Цербера)

Последний из 12 подвигов Геракла произошел в Аиде – подземном царстве мертвых, которое охранял трехглавый пес Цербер. Гераклу предстояло доставить этого пса Ефрисфею.

12-podvig-Gerakla-Ukroshhenie-psa-TSerbera

Он смог выполнить опасное задание и приволочь Цербера к царю. Когда тот увидел свирепого пса, он испугался и начал умолять Геракла избавиться от него. Так он признал победу сына Зевса над собой.

Гера и Эврисфей поняли, что потерпели безоговорочное поражение, тогда как Зевс доказал всем, что его сын является самым сильным человеком в мире.

После совершения двенадцати подвигов Геракл приобрел всеобщую любовь и славу. И даже несмотря на то, что он является вымышленным персонажем мифов Древней Греции, он стал символом силы и мужества, ловкости и смелости.

Сучасні методи лікування STEMI у хворої старечого віку

Резюме. У статті наведено клінічний випадок гострого інфаркту міокарда у хворої старечого віку. Продемонстровано результати застосування сучасних діагностичних і лікувальних методів (коронаровентрикулографія, стентування, тромболітична терапія), а також оцінено функціонування уражених коронарних судин, незважаючи на велику кількість ускладнень у найгостріший та гострий період і старечий вік пацієнтки.

Вступ

Хвороби системи кровообігу займають провідне місце у структурі захворюваності й загальної смертності населення у більшості країн світу, в тому числі в Україні. Так, захворюваність на ішемічну хворобу серця (ІХС) має сьогодні глобальний характер. Щороку мільйони людей у світі поступають у відділення та центри інтенсивної кардіології з гострим коронарним синдромом (ГКС), який у близько 20% випадків завершується розвитком гострого інфаркту міокарда (ГІМ). Одним із основних факторів, які визначають прогноз пацієнтів із ГКС, є адекватність надання медичної допомоги в перші години захворювання, оскільки саме в цей період спостерігають найвищу летальність (МОЗ України, 2014; 2016).

ГІМ — основна причина смертності та інвалідності в суспільстві. В останні десятиріччя ця патологія стала фокусом багатьох клінічних досліджень із залученням великої кількості пацієнтів, в результаті яких підтверджено ефективність проведення стентування і тромболітичної терапії при ГІМ (Rogers W.J., 1995). Коронарографія — єдиний метод дослідження, який дозволяє оцінити наявність і ступінь вираженості ураження вінцевих артерій у цих пацієнтів (Пархоменко О.М. та співавт., 2013; МОЗ України, 2014; 2016).

У статті наведено клінічний випадок застосування сучасних діагностичних і лікувальних методів (коронаровентрикулографія (КВГ), стентування, тромболітична терапія) у хворої старечого віку із ГІМ.

Клінічний випадок (пацієнтка Д., 1922 р.н.)

03.12.2016 р., 15:30

З’явився сильний стискаючий біль за грудиною. Застосовувала коронаролітичні та заспокійливі засоби — без покращення.

03.12.2016 р., 18:30

Біль став нестерпним, тривалим, супроводжувався вираженою загальною слабкістю, запамороченням.

Викликана бригада швидкої медичної допомоги. На електрокардіограмі (ЕКГ) — ознаки Q-позитивного переднього розповсюдженого ГІМ.

Стан хворої тяжкий: шкірні покриви вологі, бліді, акроціаноз, пульс 110 уд./хв., ритмічний, слабкого наповнення. Артеріальний тиск (АТ) — 80/40 мм рт. ст., сатурація киснем — 96%.

Діагноз: «ІХС: ГКС з елевацією сегмента ST. Кардіогенний шок II ст. (IV клас за класифікацією Killip). Cерцева недостатність IIА ст.».

Надана допомога (Коваленко В.Н. (ред.), 2008; Нетяженко В.З., 2009; МОЗ України, 2014):

 • ацетилсаліцилова кислота 325 мг per os (розжовування);
 • клопідогрел 75 мг per os;
 • гепарин 0,6 мл у 10 мл 0,9% фізіологічного розчину внутрішньовенно;
 • 0,1% морфін 1 мл підшкірно;
 • допамін 2 мл у 200 мл 0,9% фізіологічного розчину внутрішньовенно краплинно.

Пацієнтка доставлена в палату інтенсивної терапії Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру.

З анамнезу життя: підвищення АТ протягом 10 років, виразка дванадцятипалої кишки протягом 20 років, сечокам’яна хвороба (літотомія лівої нирки у 2013 р.).

Об’єктивно при госпіталізації: загальний стан хворої тяжкий, свідомість загальмована, шкіра бліда, акроціаноз, підвищене потовиділення. Частота дихальних рухів — 24/хв. При аускультації легень дихання ослаблене везикулярне, хрипи не вислуховуються. Пульс 96 уд./хв, аритмічний, слабкого наповнення та напруження. АТ — 90/50 мм рт. ст. Ліва межа відносної серцевої тупості на 1,5 см зовні від середньоключичної лінії в VІ міжребер’ї. Тони серця аритмічні, ослаблені. Живіт м’який, безболісний. Печінка не виступає з-під краю реберної дуги. При постукуванні в ділянці нирок болючості немає.

ЕКГ при госпіталізації: ритм синусовий, неправильний, частота серцевих рухів (ЧСС) — 96 уд./хв, часта суправентрикулярна екстрасистолія, елевація сегмента ST на 10 мм у V2–V5.

03.12.2016 р., 20:10

Хворій проведена ургентна КВГ (рис. 1, 2) (Коваленко В.Н. (ред.), 2008; Амосова К.М. та співавт., 2012; МОЗ України, 2014), а також стентування передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії (ПМШГ ЛКА) та головного стовбура (ГС) ЛКА (рис. 3).

Після проведення стентування пацієнтка переведена до палати інтенсивної терапії. На моніторі: фібриляція передсердь (ФП) із ЧСС 140 уд./хв, АТ — 100/60 мм рт. ст.

Застосовано (Пархоменко О.М. та співавт., 2009; МОЗ України, 2014):

 • 10 мл 4% розчину допаміну у 40 мл 5% розчину глюкози внутрішньовенно за допомогою інфузомату зі швидкістю 5 мкг/кг/год;
 • аміодарон 300 мг у 100 мл 5% розчину глюкози зі швидкістю 50 мг/год;
 • інгаляція зволоженим киснем.

03.12.2016 р., 23:20

На моніторі — відновлення синусового ритму. ЧСС — 62 уд./хв, АТ — 70/40 мм рт. ст.

Застосовано (Пархоменко О.М. та співавт., 2009; МОЗ України, 2014):

 • мезатон 1% 0,5 мл у 20 мл 0,9% фізіологічного розчину внутрішньовенно краплинно;
 • швидкість введення допаміну за допомогою інфузомату збільшена до 8 мкг/кг/год (через 10 хв АТ — 80/50 мм рт. ст.), швидкість введення допаміну за допомогою інфузомату збільшена до 10 мкг/кг/год (через 10 хв АТ — 95/60 мм рт. ст.);
 • інгаляція зволоженим киснем зі швидкістю 3 л/год.

04.12.2016 р., 07:10

Скарги на нудоту. АТ — 110/70 мм рт. ст., ЧСС — 80 уд./хв. Швидкість введення допаміну знижено до 8 мкг/кг/год. Інгаляцію зволоженим киснем продовжено. Застосовано метоклопрамід 2 мл внутрішньовенно струминно.

04.12.2016 р., 12:20

АТ — 110/70 мм рт. ст., швидкість введення допаміну знижено до 6 мкг/кг/год, триває інгаляція зволоженим киснем.

04.12.2016 р., 17:00

АТ — 110/70 мм рт. ст.

Швидкість введення допаміну знижено до 4 мкг/кг/год, триває інгаляція зволоженим киснем.

04.12.2016 р., 22:00

АТ — 120/80 мм рт. ст.

Введення допаміну припинено (Пархоменко О.М. та співавт., 2009; МОЗ України, 2014).

Хвора збуджена, дезорієнтована в часі, намагається встати.

Консультація психіатра, діагноз: «Деліріозний синдром, соматогенно зумовлений».

 • 2 мл 0,5% розчину діазепаму внутрішньом’язово;
 • при збудженні — тіоридазин 10 мг по ½ таблетки 2 рази на добу.

Консультація невролога, діагноз: «Дисциркуляторна енцефалопатія ІІ ст., змішаного генезу. Гострої неврологічної патології не виявлено».

06.12.2016 р., 07:45

Напад кардіальної астми.

 • оксигенотерапія зволоженим киснем;
 • ізосорбіду динітрат у формі спрею — 3 дози сублінгвально;
 • фуросемід 4 мл внутрішньовенно струминно, еплеренон 25 мг вранці планово.

Через 20 хв стан покращився. Сатурація киснем — 99%. Оксигенотерапію продовжено.

06.12.2016 р., 19:45

ЕКГ: пароксизм ФП, тахісистолічна форма з ЧСС 160 уд./хв, часта шлуночкова екстрасистолія. Збільшення елевації сегмента ST у V2–V5.

Застосовано аміодарон 300 мг у 100 мл 5% розчину глюкози внутрішньовенно краплинно повільно (зі швидкістю 50 мг/год) (Пархоменко О.М. та співавт., 2009; МОЗ України, 2014).

Враховуючи клінічну картину, порушення серцевого ритму (пароксизм ФП, зміни сегмента ST), зроблено висновок, що у хворої мав місце рецидив інфаркту міокарда по передній стінці від 06.12.2016 р.

Проведено тромболітичну терапію: альтеплаза 15 мг внутрішньовенно струминно, альтеплаза 50 мг внутрішньовенно краплинно за допомогою інфузомату зі швидкістю 50 мг/30 хв, альтеплаза 35 мг внутрішньовенно за допомогою інфузомату зі швидкістю 35 мг/год на фоні внутрішньовенного краплинного введення пантопразолу 40 мг (Rogers W.J., 1995; Пархоменко О.М. та спів­авт., 2013; МОЗ України, 2014).

06.12.2016 р., 21:10

ЕКГ: пароксизм ФП з ЧСС 90–110 уд./хв. АТ — 90/60 мм рт. ст.

Кардіогенний шок II ст.

Терапія: допамін 10 мл 4% розчину у 40,0 мл 5% розчину глюкози внутрішньовенно краплинно за допомогою інфузомату зі швидкістю 3 мкг/кг/год. Інгаляція зволоженим киснем зі швидкістю 3 л/год. Через 15 хв АТ — 100/60 мм рт. ст. Сатурація киснем — 96%. Проведено ЕКГ-моніторинг (Пархоменко О.М. та спів­авт., 2009; МОЗ України, 2014).

07.12.2016 р., 04:10

Відновлення синусового ритму з ЧСС 90 уд./хв. Інфузію допаміну припинено.

ЕКГ: динаміка гострого рецидивуючого з зубцем Q передньо-перетинково-верхівково-бокового інфаркту міокарда лівого шлуночка, часта суправентрикулярна екстрасистолія.

АТ — 110/70 мм рт. ст., ЧСС — 78 уд./хв.

Аускультативно над легенями в нижніх відділах вологі дрібнопухирцеві хрипи. Серцева діяльність ритмічна, тони ослаблені.

На рентгенограмі органів грудної клітки (в лежачому положенні хворої) легеневий малюнок фібрознозмінений, справа — інфільтрований. Аорта ущільнена, склерозована. Правобічна гіпостатична пневмонія.

 • левофлоксацин 500 мг внутрішньовенно краплинно через кожні 12 год № 5;
 • торасемід 10 мг вранці;
 • комбінацію про- і пребіотиків по 1 капсулі 1 раз на добу.

Хвора переведена на II руховий режим.

Проведена ехокардіоскопія (Швед М.І., Левицька Л.В., 2013): гостра аневризма міжшлуночкової перетинки, фракція викиду лівого шлуночка — 36%.

На контрольній рентгенограмі органів грудної клітки: інфільтрація в легенях зменшилася.

Переведена в інфарктне відділення на III руховому режимі для подальшої реабілітації.

Пацієнтка виписана з покращенням стану з руховим режимом в межах самообслуговування.

ЕКГ на момент виписки представлено на рис. 4.

Заключний діагноз: «ІХС: гострий (03.12.2016 р.) із зубцем Q передньо-перетинково-верхівково-боковий інфаркт міокарда лівого шлуночка. Часта суправентрикулярна екстрасистолія, часта шлуночкова екстрасистолія (03.12.2016 р.), пароксизм ФП, тахісистолічна форма (03.12.2016 р.); відновлення синусового ритму (03.12.2016 р.). Кардіогенний шок II ст. (03.12.2016 р.). КВГ (03.12.2016 р.), стентування середньої ⅓ ПМШГ ЛКА (1 DES), ГС ЛКА (1 BMS). Деліріозний синдром, соматогенно зумовлений (05–06.12.2016 р.). Кардіальна астма (06.12.2016 р.). Рецидив ГІМ (06.12.2016 р.) у тій самій ділянці. Тромболітична терапія: альтеплаза (06.12.2016 р.). Пароксизм ФП, тахісистолічна форма (06–08.12.2016 р.), оцінка за шкалою CHA₂DS₂-VASc — 6 балів, за шкалою HAS-BLED — 2 бали; відновлення синусового ритму (07–08.12.2016 р.). Кардіогенний шок II ст. (07–08.12.2016 р.). Гостра аневризма міжшлуночкової перетинки (ехокардіоскопія 17.12.2016 р.). Дифузний кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба III ст., 2 ст., ризик 4. Серцева недостатність ІІА ст. зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка (фракція викиду 36%, ехокардіоскопія 17.12.2016 р.). Правобічна гіпостатична пневмонія, стадія розрішення. Дисциркуляторна енцефалопатія ІІ ст., змішаного генезу. Виразка дванадцятипалої кишки, стадія ремісії. Сечокам’яна хвороба. Літотомія лівої нирки (2013 р.)».

Читать еще:  Состояние после оперативного лечения.

Рекомендації при виписці: диспансерний нагляд кардіолога за місцем проживання. Дієта з обмеженням жирів, вуглеводів, солі, ацетилсаліцилова кислота100 мг вранці, пантопразол 40 мг вранці, еплеренон 25 мг вранці, бісопролол 1,25 в обід (під контро­лем ЧСС, АТ), клопідогрел 75 мг ввечері протягом 12 міс, розувастатин 10 мг ввечері (під контролем рівня ліпопротеїдів низької щільності) (Коваленко В.Н. (ред.), 2008; Швед М.І., Левицька Л.В., 2013; МОЗ України, 2014).

Висновки

Наведений клінічний випадок ГІМ у хворої старечого віку продемонстрував можливість застосування сучасних діагностичних і лікувальних методів (КВГ, стентування, тромболітична терапія), незважаючи на велику кількість ускладнень в найгостріший та гострий період, а також дав змогу оцінити функціонування уражених коронарних судин, незважаючи на вік.

Список використаної літератури:

 • Амосова К.М., Сиченко Ю.О., Руденко Ю.В. та ін. (2012) Ефективність методів реперфузійної терапії у різних категорій хворих із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST. Серце і судини, 1: 54–60.
 • Коваленко В.Н.(ред.) (2008) Руководство по кардиологии. МОРИОН, Киев, 1424 с.
 • МОЗ України (2014) Наказ МОЗ України від 02.07.2014 р. № 455 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST» (http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140702_0455.html).
 • МОЗ України (2016) Наказ МОЗ України від 03.03.2016 р. № 164 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST» (http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160303_0164.html).
 • Нетяженко В.З. (2009) Гострий коронарний синдром. Діагностичні заходи та алгоритми лікування. Київ, 191 с.
 • Пархоменко О.М., Амосова К.М., Дзяк Г.В. та ін. (2013) Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST. Укр. кардіол. журн., 2: 51 с.
 • Пархоменко О.М., Кожухов С.М., Іркін О.І., Лутай Я.М. (2009) Гостра лівошлуночкова недостатність у хворих на гострий інфаркт міокарда: взаємозв’язок клінічного перебігу та прогнозу з тривалістю синдрому. Рац. фармакотер., 3(12): 51–54.
 • Швед М.І., Левицька Л.В. (2013) Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. Медкнига, Киев, 144 с.
 • Rogers W.J. (1995) Contemporary management of acute myocardial infarction. Am. J. Med., 99(2): 195–206.

Современные методы лечения STEMI
у больной старческого возраста

М.М. Потяженко, К.Е. Вакуленко, Н.А. Люлька,
Т.В. Дубровинская, Ю.А. Остапчук

Резюме. В статье приведен клинический случай острого инфаркта
миокарда у больной старческого возраста. Продемонстрирована
возможность применения современных диагностических и лечебных
методов (коронаровентрикулография, стентирование, тромболити-
ческая терапия), а также проведена оценка функционирования по-
раженных коронарных сосудов, несмотря на большое количество
осложнений в острейший и острый период и старческий возраст
пациентки.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, коронаровентрикуло-
графия, стентирование, тромболитическая терапия.

Адреса для листування:
Потяженко Максим Макарович
36024, Україна, Полтава, вул. Тараса Шевченка, 23
Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія»,
кафедра внутрішніх хвороб та медицини
невідкладних станів із шкірними та венеричними хворобами

Значення малюнків в психології — про що говорять предмети, які ми намалювали: аналіз за розміром, кольором, лініях. Таємниця малюнка дорослого і дитини

Малюнок на рівні психології також може виражати наші думки і мрії. Давайте довідаємося про це детальніше.

Експерти в області психології давно довели, що малюнок людини може повідати багато про особу кожного з нас, характер і навіть настрої. Не дарма особливою популярністю користуються методи лікування хворих і визначення діагнозу за допомогою малюнків. Величезної уваги слід приділяти малюнками, створеними дітьми. Навіть прості каракулі під час розмови по телефону або бесіди з підлеглим, або коли ви тривалий час когось чекаєте, служать для аналізу особистості зрілої людини.

Значення малюнків в психології

Малюнок людини розповість багато. У сучасному світі навіть без допомоги фахівців можна розшифрувати малюнок, керуючись базовими правилами, які можна знайти в будь-яких джерелах з психології. Даний метод допомагає ближче пізнати себе, а також будь-якого іншого людини.

Малюнок

Ефективність малюнків можна довести так:

 • З допомогою малювання ми показуємо свої думки. Коли нам задають якесь питання, то перш ніж відповісти варто пропустити все через якісь органи, а з допомогою паперу і олівця ми відчуваємо повну свободу дій.
 • Ми малюємо за допомогою м’язів, які в наслідок відображаються в малюнках. Кожна риска і розмір малюнка – це характер руху наших рук. Цими рухами керує наш емоційний стан, темперамент, а також характер. Навіть перебуваючи в компанії людей, і просто уважно спостерігаючи за жестами і мімікою співрозмовника, ми можемо багато чого розповісти про людину. Рука відображає наш настрій і те, що ми відчуваємо.

Психологи, щоб проаналізувати ситуацію, просять принести вже готові малюнки чи кладуть папір і олівець, і в процесі бесіди просять людини малювати. Випадкові малюнки, які зібрані за тривалий період розкажуть значно більше і допоможуть об’єктивніше оцінити ситуацію, ніж одномоментні і зроблені під наглядом фахівця.

Лінії

Значення малюнків, створених дітьми займають почесне місце в психології. Дитячі малюнки різноманітні не тільки за змістом, але і по колірній гамі, їх легко розшифрувати і провести аналіз. Одного змісту зображення буде мало, щоб навчитися розуміти і аналізувати малюнки, як дорослої людини, так і дитини. Навіть незначні деталі, такі як кольорове рішення, розташування, лінії допоможуть охарактеризувати людини в повній мірі.

Значення малюнків: про що говорять предмети, які ми намалювали?

Малюнок розповість і про характер людини, і про його цінності у житті. Дорослі малюнки можна знайти де завгодно, в старій документації, на листочках, на газетних полях, в журналах. Все це вказує на те, що людина намагається заповнити вільний простір.

 • Зображення знаходиться в самому верху аркуша паперузначення малюнка говорить про великий самооцінці, а також здатності досягати поставлених цілей. Мета життя – домогтися успіху і реалізувати себе. У таких людей притаманний дух і прагнення досягати у всьому першого місця. Вони люблять азарт і нерідко займають лідерські позиції.
 • Зображення внизу аркуша – розповідає, що індивід страждає низькою самооцінкою, він не може рухатися далі і не хоче цього.
 • Зображення зліва — вказує на консервативну і ностальгічну особистість. Всі його думки зайняті минулим.

Малюнок на папері в повній мірі розповість, що відчуває людина:

  Люди і тварини – показують, що людині потрібне спілкування. У житті у нього є проблема, для вирішення якої потрібна допомога.

Значення малюнків: аналіз за розміром

Самооцінку людини можна визначити за розміром малюнка на аркуші паперу, а не на якомусь не осяжному просторі.

 • Великі малюнки – самооцінка у людини висока. Неприродність малюнка вказує на зарозумілість і прагнення до похвал. Причина такої поведінки криється дуже глибоко – в непевності не тільки в собі, але і в своїх силах.
 • Малюнок, який займає весь вільний простір говорити про невпевненість. Ця людина не може впоратися зі своєю проблемою в реальному житті, тому намагається повністю реалізувати себе на папері і захопити весь простір. Цих людей називають экстравертами. Всі емоції вони переносять на зображення і таким чином реалізують себе. Але тільки на папері.

Значення малюнків в залежності від кольору

Дорослі в основному малюють чорно-білі малюнки, а ось кольорові малюнки здатні зображувати діти. Тому найбільш чітко можна проаналізувати і дати оцінку дитячих робіт.

 • Зелений колір – колір незалежності, самостійності і завзятості. Діти, які намагаються показати весь свій характер і самоствердитися вибирають саме цей колір.
 • Жовтий – малюк відчуває себе комфортно в цій ситуації.
 • Синій – характеризує тривогу і хвилювання. Цей колір вказує на те, що у дитини є якась проблема, яку він намагається вирішити.
 • Фіолетовий – дитина фантазер.
 • Червоний колір – вказує на надлишок енергії, яку необхідно якомога швидше скинути. Це відноситься до гіперактивним дітям. Червоний – колір агресії.
 • Коричневий – означає опір на підсвідомому рівні. Малюк може бути стурбований якоюсь ситуацією і тому відчуває тривогу і дискомфорт.
 • Чорний – вказує на заклопотаність якоюсь проблемою. Він повністю занурений у проблему.
 • Якщо у дорослої людини малюнок заштрихований – означає закритість. Людина постійно ставить себе в рамки.
 • Не заштриховані фігури – людина постійно хоче розвиватися, і всі зміни сприймає з радістю.

Лінії на зображенні: значення малюнка

Лінії розповідають про характер людини. Прості лінії, якщо їх уміло розшифрувати, можуть показати предмет, який людина не намалював, але в підсвідомість він про це думав. За допомогою цього методу можна охарактеризувати як дорослі, так і дитячі зображення.

 • Суцільні лінії – людина емоційно стабільний, гнучкий і впевнений у собі. Навіть із самих складних проблем він здатен вибратися.
 • Переривчасті лінії – вказують на людину невпевненої в собі, у своїх можливостях.
 • Жирні лінії – така людина скрізь хоче здаватися першим і в центрі уваги, що часто служить компенсацією його невпевненості.
 • Тонкі лінії – це сірі мишки, яких лякає надмірна увага до своєї персони. Вони завжди перебувають у тіні, вони не товариські і самотні. Навіть швидкоплинний сором або вина можуть розкрити людину таким чином.
 • Геометричні малюнки, з прямими чіткими лініями – вказують на агресивної людини. Також це вказує на консервативну особистість, якій важко адаптуватися до нової ситуації або обстановці.
 • Гострі кути – явну дратівливість.
 • Лінії м’які і плавні – характеризують м’якого і поступливого людини. Здебільшого такі малюнки зображує жіночу стать.
 • Маленькі й вузькі предмети – вказують на закрепощенную особу, яка боїться вийти за рамки і переступити через правила.
 • Великі фігури – з такою людиною легко і цікаво спілкуватися, він надзвичайною розвинений.

Таємниця малюнка дорослого

Значення малюнка дорослого, який зроблений спонтанно розповідають багато про людину, про його особистості.

 • Хвилясті лінії, а також пружини – вказують на складну життєву ситуацію. Цей чоловік застряг у своїх проблемах або заплутався.
 • Сітка – чоловік потрапив ситуацію, яка незрозуміла і нова для нього.
 • Сонце, квіти хоч і символізує радість і щастя, але людини показують зовсім не в позитивному світлі. Так люди виражають переживання, показують, що їм самотньо і необхідна підтримка.
 • Серце – вказує на радість і щастя.
 • Люди – таким способом людина намагається всю відповідальність перекласти на іншу людину, щоб захистити себе від зайвої роботи і проблем.
 • Однотипні малюнки говорять про тугу.
 • Будинок – втома, агресивне ставлення до оточуючих, бажання відпочити в хорошій обстановці.
 • Шахи – зображують люди, які потрапили в невизначену і важку ситуацію. В даний момент вони не знають, яке рішення буде правильним.
 • Бджолині соти – всередині присутня гармонія і спокій.
 • Геометричні фігури – цей чоловік упевнений в собі і точно знає, як вийти з тієї чи іншої ситуації.

Таємниця дитячого малюнка

Дітки в основному зображують прості малюнки – будинки, тварин, людей, які їх оточують, мультяшних героїв.

Навіть не вдаючись до допомоги професіоналів можна з легкістю проаналізувати значення малюнка дитину і зрозуміти, що його турбує, на що треба звернути увагу.

 • Пейзаж, в якому не присутні живі істоти, вказує на самотність і проблеми з однолітками.
 • Будинок вказує на втому, необхідність відпочити.
 • Чудовиська показують, що дитина переживає, боїться і почуває себе не зовсім комфортно. Цей малюнок майже завжди покаже, чого саме дитина боїться.
 • Сім’я на дитячому малюнку може продемонструвати справжнє бачення сім’ї. Яскрава і барвисті картинка разом з членами сім’ї вказує на те, що в їхній родині всі один одного розуміють і насолоджуються кожним днем, проведеним разом. На малюнку, хтось із членів сім’ї відсутня, вказує на брак спілкування з цією людиною. Якщо малюнок зроблений в чорно-сірих тонах варто задуматися, чи все у вас в родині так добре як здається на перший погляд. Того кого дитина зобразить вище і більше за всіх покаже хто в сім’ї головний.
 • Дерево символ знань і розвитку. Якщо намальовано дерево з корінням, то малюк самостійно мислить і йому не потрібна допомога зі сторони. Якщо зігнутий стовбур дерева – це вказує на те, що дитина пережив стрес і почуває зараз себе не комфортно.
 • Звірі вказують на внутрішній спокій.
 • Якщо дитина зображує людину, це означає, що йому не вистачає спілкування з однолітками. Варто також звернути увагу на колір, за допомогою якого був намальований людина, якщо це темні тони, то малюк боїться кого-то.
 • Малюнок самого себе показує, що дитина готова до самопізнання, а також самовираження. Навіть дрібні деталі можуть розповісти багато чого, приміром, великі вушка вказують на зухвалий характер і бажання бути в центрі уваги, короткі ноги – низьку самооцінку.

Щоб переконатися в правильності розшифровки значення малюнків, постарайтеся знайти ваші старі зображення і зіставити їх з наведеними правилами. Малюнки не повністю характеризують людину, а лише допомагає трошки краще його пізнати.

Які дівчата подобаються хлопцям – ТОП-10 частин тіла, характер, зовнішність і одяг

Какие девушки нравятся парням - ТОП-10 частей тела, характер, внешность и одежда

Взаємовідносини — така складна і повсякденна річ, але найважливіше — відносини між чоловіком і жінкою, тому що саме це формує продовження суспільства.

Зараз ми з вами визначимо головні риси, які подобаються хлопцям в дівчатах: риси характеру, зовнішності. Прочитавши цю статтю, ви не тільки дізнаєтеся які жінки більше приваблюють чоловіків, але і дізнаєтеся трохи більше про чоловічу психологію.

Які дівчата подобаються хлопцям насправді

кожна дівчина, починаючи зі старших класів, мріє про красу і привабливість, щоб залучати і завойовувати протилежну стать. Роздивляючись себе у дзеркала, кожна юна леді вишукує достоїнства і недоліки. Якщо ключиці неприродно випирають, а тіло ніяк не може придбати бажаних округлих форм, вона задається питанням: закохається чи в неї хлопець? Якщо зріст нижче середнього, а ноги здаються не такими стрункими, вона шукає в собі недоліки.

Немає однозначних критеріїв до дівчини, за якими визначається ступінь її привабливості, так само, як і немає чоловіків, точно знають свій типаж дівчат.

Які дівчата подобаються хлопцям за характером

Хлопці люблять панувати, люблять вести за собою не тільки однодумців, але і жінку. Чоловік віддасть перевагу дівчині врівноваженою, цілісної, яка знає чого хоче сама і чого хоче чоловік. Від дівчини повинно віяти спокоєм і добром, але це не має бути беззахисна овечка. Дівчина-мрія — та, яка веде чоловіка до перемоги, йдучи поруч. Весела, усміхнена дівчина так само не залишить хлопця байдужим.

Які дівчата подобаються хлопцям по зовнішності

"Зустрічають по одягу". Як би грубо це не звучало, але це так. В першу чергу чоловік оцінює зовнішність дівчини, після — наповнення. Неможливо визначити загальний ідеал всіх чоловіків, але хіба це погано? вченими доведено, що є деякі риси кращі в зовнішності, які закладені в чоловіках на генному рівні.

Важливі доглянутий зовнішній вигляд, поголені ноги, пахви, зачіска, наряд — все повинно бути охайним.

Якого зростання дівчата подобаються чоловікам

склалася думка, що чоловіки рідко виберуть дівчину високого зросту, але це не так. Цей світ будується на балансі. Саме тому низький чоловік підсвідомо буде шукати дівчину вищу, що б як-би «збагатити» своє потомство, а надмірно високі чоловіки будуть задивлятися на дівчат трохи нижче себе.

Якщо ж говорити про комфорт, то чоловікові буде набагато комфортної спілкуватися і будувати відносини з дівчиною нижче або однакового з ним зростання – так він буде відчувати, що його обраниця перебувати з ним «на одній хвилі» або під його захистом.

З яким кольором волосся дівчата подобаються хлопцям

Уподобання до кольору волосся формується так само, як і переваги до кольору шкіри — топографічно. Слов’янські чоловіки вважають за краще світлих дівчат, кавказці — брюнеток . Менталітет формує основу, верхівку ж — наше сприйняття і соціум.

Ряд досліджень все ж підтвердив, що чоловік підбирає собі дівчину в більшості випадків за своїм кольоротипу: пекучий брюнет вибере дівчину з темним волоссям, припускаю, що колір волосся безпосередньо показує імпульсивність її характеру; умиротворений блондин воліє світловолосу, променисту супутник, одно так само вважаючи, що її цветотип відображає риси характеру.

Які дівчата подобаються хлопцям по фігурі

Всім давно відомо, що здоров’я — то, що потрібно берегти. Чоловіки віддають перевагу дівчатам дихають здоров’ям — підтягнутий і доглянутим. найбільша ідеальна, з точки зору чоловіків, фігура — пісочний годинник. І зовсім не важливо 90:60:90, вся суть — в пропорційності. Стегна і бюст в такій фігурі повинні бути приблизно однакового обсягу, а талія — ​​яскраво вираженою.

Яким хлопцям подобаються повненькі дівчата

Повненькі дівчата привертають хлопців, які націлені на створення сім’ї, для яких завжди в пріоритеті будинок і гармонія в цьому будинку. подібно балансиру, худенький чоловік буде вибрати більш пишних дівчат.

Яким чоловікам подобаються худі дівчата

Худенькі дівчата привертають амбітних хлопців, які не можуть сидень на місці і весь час до чогось прагнуть. Підсвідомо такі дівчата формує себе за велике цабе живності і активності, за що і подобаються активним чоловікам, чоловікам-екстрималам.

Який одяг подобається хлопцям на дівчатах

Хлопцям важливо не тільки наскільки одяг підходить тобі, але і доречна вона в тому чи іншому випадку. Не забувайте, що чоловіки — раціональний народ і їм зовсім незрозуміло навіщо на тривалу прогулянку в парку взувати човники на величезній шпильці і не зручний одяг.

Чоловікам більше до вподоби елегантні і жіночний наряди, які підкреслюють вашу природну красу. До таких нарядам відмінно підходять сукні.

Які сукні подобаються чоловікам на дівчатах

Чоловіки вважають за краще дівчат-загадок, так що не варто відразу ж вивалювати всю свою красу. Сукня має бути сексуальним, підкреслює вашу фігуру, а не агресивно сексуальним, відкриває всі достоїнства. Якщо ви вибираєте яке плаття надягти, запам’ятайте головне — або міні, або декольте; разом — ніколи.

Чоловіків не приваблюють, навіть навпаки — відривають, агресивні, «Кислотні» відтінки. Якщо ви любителька таких тонів — не засмучуйтеся, зробіть з нього неймовірний акцент в образі: взуття або сумочка, аксесуари.

Які зачіски подобаються дівчатам у хлопців

Всім відомо що довге волосся — самий шикарний аксесуар будь-якої дівчини. Але вибираючи між довжиною і якістю, зупиніться на другому. Ваше волосся так само говорять підсвідомість чоловіки про ваше здоров’я і акуратність. Яку укладку зробити, залежить тільки від вас.

Розпущене волосся підкреслити ваші риси обличчя і додадуть образу якийсь флер загадковості; зібрані локони відкриють увазі тонкі лінії шиї і декольте.

ТОП-10 Частин тіла, які подобаються чоловікам в дівчатах

Століттями склалося так, що панують в пантеоні привабливості гарні груди, стегна, пухкі губи і тонка талія, але це далеко не все примітні і бажані частини тіла.

Незаперечним фактом є те, що чоловіків найбільше приваблює красивий бюст, але після десятків, а то і сотень соціальних опитувань і тестів з’ясувалося, що не тільки декольте може привернути увагу чоловіка.

Ось «Топ 10» частин тіла, які залучають чоловіків:

 1. очі — Часто ми акцентуємо увагу на талії, стегнах і декольте, але як чоловіків ставали «рабами» тільки від одного вабить погляду.
 2. сідниці — Краса сідниць здатна повести за собою погляди чоловіків. За даними деяких опитувань чоловіки вважали привабливою жінку у якої красиві сідниці, навіть якщо груди скромних розмірів.
 3. груди — Красиві груди може спонукати особу протилежної статі піти не тільки на побутові поступки, але і робити справжні подвиги! найчастіше, дівчата, володіють пишними грудьми, виставляють її на загальний огляд, і навряд чи хоч один чоловік в стані поскаржитися на це.
 4. губи — Пухкі губки здатні не тільки привернути увагу хлопця, але і сфокусуватися свою увагу на вашій особі. Не варто забувати, що природність більш гармонійна для чоловіків, не варто фарбувати уста в неприродно яскраві, химерні кольори.
 5. посмішка — Це не тільки дзеркало вашого настрою, але і справжню зброю миттєвої дії. Рідко коли чоловік встоїть перед милою жіночої посмішкою. Поруч з усміхненою дівчиною чоловік відчуває себе не тільки впевненіше, але і щасливішим.
 6. Стегна — що може бути сексуальний ваблять рухів стегнами? Виходячи з опитувань, чоловіки віддають перевагу більш округлі форми стегон.
 7. волосся — Довгий волосся не тільки відмінна риса дівчат, але і своєрідна інтрига. Так само стан волосся говорить про доглянутість і здоров’я. Як здорово гладити шовковисте довге волосся!
 8. Життя — Рідко в яких опитуваннях чоловіки не згадували про животику. чоловіки говорили, що вони люблять дивитися на гарний підтягнутий животик, але «кубики» преса не захоплюватися їх і здаються не природним.
 9. спина — Як би дивно це не звучало, але спина викликає у чоловіків не менший захват, ніж бюст або ноги. Сукні з відкритою спиною здатні запаморочити голову своєї сексапільністю і загадкою.
 10. ноги — Точно вже це не прийшло вам першим на розум, але багато чоловіків здатні насолоджуватися видом жіночих ніжок, особливо якщо вони на підборах, досить тривалий кількість часу.

Який педикюр подобається чоловікам

Чоловіки віддадуть перевагу непомітний, природний педикюр, будь-яких милих пастельних відтінків.

Який манікюр подобається чоловікам

Манікюр не повинен бути агресивним. Відмовтеся від довгих гострих нігтів і неприродно яскравих кольорів.

Які дівчата подобаються багатим чоловікам

Статус чоловіки визначає не тільки коло його спілкування, але і вибір супутниці. Впливовий чоловік буде вибирати дівчину собі до пари і мова зовсім не про матеріальний достаток. його обраниця, як правило, ерудований і цілісна людина, вона знає чого хоче і йде до цього; окрім того, що її турбує добробут сім’ї, її так само буде хвилювати особиста духовна наповненість.

корейським хлопцям

Як правило, корейські чоловіки вибирають милих, слабких дівчат, про яких можна піклуватися і від яких будеш отримувати подяку за свою працю.

турецьким чоловікам

Турецькі чоловіки віддадуть перевагу вольових жінок, зі своїм твердим думкою. трохи норовливих. Але ніколи не подивиться на жінку, яка шанобливо ставитися до сім’ї, дружині і собі.

кавказьким хлопцям

Кавказьким чоловікам подобаються поступливі, але при цьому вогняні жінки, здатні пробудити полум’я і сколихнути нутро.

Які дівчата подобаються хлопцям за знаками зодіаку

Деякі дами вдаються до привороту і змов, хтось просто ворожить на майбутнього чоловіка, але краще дізнайтеся – хто ваш обранець зодіаку і перечитайте статтю! =)

Девам

Чоловік-Діва — завзятий холостяк і одиночка, він не здатний довго підтримувати «полум’я любові». Такий чоловік віддасть перевагу тій, жінці яка тверезо дивиться на життя, йому не підійде дівчина-реаліст.

Овнам

Ні для кого не секрет, що чоловік-Овен — це, в першу чергу, завойовник. Такому чоловікові сподобатися м’яка, жіночна натура; а відлякає та, яка буде намагатися приміряти на себе чільну роль.

Близнюкам

Таким чоловікам до вподоби дівчата інтелектуально розвинені, дівчата повні гармонії і бажаючі сімейного добробуту.

Козерогам

Чоловік-Козеріг вибере дівчину яка буде здатна підкреслити його важливість і особливість. його супутниця, як правило, добра і романтична натура.

Весам

Чоловікові-Терезам підійде жінка, яка зможе ненав’язливо їм управляти. Дівчина стійкого характеру, вміє впоратися з ситуацією і підійти до неї з жіночою мудрістю.

рибам

Чоловіки-риби, в більшості випадках, вибирають супутниці по зовнішності. Їм це важливо, що б вона не тільки стежила за собою, але і підтримувала загальний добробут в парі.

Скорпіонам

Чоловікам-Скорпіонам до вподоби впевнені в собі жінки. Така жінка повинна ходити на грані емоцій і повної стабільності.

Левам

Чоловікові-Льву не подобатися, коли їх особистість ставлять під сумнів. Дівчина у Льва всіляко повинна зваблювати його і спорудити культ його особистості, в доброму і світлому розумінні, зрозуміло.

Тельцям

Чоловікові-бичка важлива краса навколишньої дійсності. Від цього він не тільки вибере привабливу дівчину, але і ту, яка зможе бачити і створити красу навколо.

Водоліям

Чоловік-Водолія ідеально підійде дівчина з величезним Его, дівчина з амбіціями та бажаннями, з якої він буде рука-об-руку йти до цікавому і інтригуючого майбутньому.

Стрільцям

В першу чергу їм важливо бачити поруч із собою людину, якому буде не страшно йти «в нові горизонти». Йому потрібна відкритість і навіженої. Дівчина поруч з ним повинна вміти повести за собою.

Чоловік-Рак рак шукає для себе жінку-бережи, яка здатна забезпечити йому домашній і емоційний комфорт.

Які дівчата подобаються хлопцям — статистика і висновки

Психологи провели безліч тестів, а потім систематизували відповіді опитаної групи і зробили висновки після систематизації даних. Були враховані багато параметрів: посмішка, обличчя, малюнок, зріст, волосся і багато інших… Але головний висновок – чоловік закохується в одну рису дівчини, і часто ту, якої вона соромиться.

Любов закриває очі на будь-які недоліки, а достоїнствами виявляються зовсім звичайні риси. Тому будь-яка у вас зовнішність, якщо є почуття – все стає улюбленим.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector